Отд. Волгоград

Ивченко Станислав Андреевич

Шашки WoT Сем. мног.